van vroeger naar nu

Hieronder een foto-impressie van het erf van vroeger, tijdens de sloop van de stallen en de nieuwe erfinrichting naar het heden

De oudste foto die we tot nu toe hebben kunnen krijgen. De "endswoning" was er toen nog niet aangebouwd.

Voorjaar 2016, de stallen zijn gesloopt en de ondergrond is ge√ęgaliseerd. Het erf krijgt haar nieuwe vormen.